Правила

Дана Угода (далі - «Угода») регулює порядок Вашого доступу до послуг, веб-сайтів та програм, пропонованим Інтернет-ресурсом elpart.net (далі - «Сайт»), а також порядок його використання.

Реєстрація на Сайті і його використання здійснюються за умови прийняття та дотримання Користувачем умов цієї Угоди, яке розглядається як публічна оферта відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України. Відвідуючи цей Сайт і використовуючи його сервіси, Користувач тим самим безумовно погоджується з умовами та положеннями цієї Угоди.

Умови цієї Угоди поширюються, в тому числі, і на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів Сайту.

elparе.net - це web-портал, Контент Сайту створюється і управляється самими Користувачами. Сайт належить ФОП Колупаєву О.Г. - Далі за текстом «Власник», що є Стороною цієї Угоди, код 3018286012  місце знаходження: 28000, Україна, Кіровоградська область, місто Олександрія, вулиця Гастелло, 11.

Всі права на Сайт в цілому, а також на використання доменного імені elpart.net належать Власнику. Власник надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам відповідно до умов цієї Угоди та чинного законодавства України.

Ніяке з умов цієї Угоди не надає Користувачам і іншим третім особам прав на використання доменного імені, товарного знака, фірмового найменування, логотипу та інших відмітних знаків Сайту. Такі права можуть бути надані Власником виключно шляхом підписання відповідного документа.

Звернення, пропозиції і претензії фізичних та юридичних осіб до Власника у зв'язку з цими Правилами та всіма питаннями щодо функціонування Сайту, можливими порушеннями прав та інтересів третіх осіб при його використанні, а також для запитів уповноважених законодавством України осіб можуть бути спрямовані на електронну адресу support@elpart.net або на поштову адресу, вказану вище.

Умови цієї Угоди можуть бути змінені та / або доповнені Власником в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом.

Чинна редакція Угоди знаходиться в мережі Інтернет за адресою: http://www.elpart.net/home/rules. Користувачам рекомендується регулярно перевіряти умови цієї Угоди на предмет їх зміни та / або доповнення.

Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та / або доповнень до цієї Угоди означає безумовне і повне прийняття і згоду Користувача з такими змінами / доповненнями.

 

Реєстрація на Сайті та статус Користувача

 

Користувачем Сайту є фізична особа / представник юридичної особи, зареєстрована на Сайті відповідно до встановленого цією Угодою порядком, яка досягла віку, допустимого відповідно до законодавства України для акцепту цієї Угоди і має відповідні повноваженнями (раніше і далі - «Користувач»).

При реєстрації на Сайті Користувач зобов'язаний вказати необхідну інформацію для формування персональної сторінки Користувача (Акаунта Користувача): унікальні для кожного Користувача логін (адреса електронної пошти) і пароль доступу до Сайту.

Вибрані Користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу до Сайту. Користувач не має права передавати свої пароль і логін третім особам і несе повну відповідальність за будь-які втрати чи шкоду, що виникли у Користувача, Власника та / або третіх осіб у зв'язку з порушенням зазначених вимог. Користувачеві рекомендується вибирати пароль достатньої складності, щоб уникнути можливості його підбору третіми особами.

У разі, якщо крім зазначених вище даних Користувач відображає у своєму Акаунті дані, що відносяться відповідно до чинного законодавства України до персональних даних, Користувач, приймаючи умови цієї Угоди, висловлює своє розуміння і згоду щодо того, що такі персональні дані розміщуються Користувачем добровільно і стають доступними для ознайомлення потенційно необмеженому колу будь-яких третіх осіб, в тому числі за межами України.

Незважаючи на те, що персональні дані, добровільно надані Користувачем, стають загальнодоступними, адміністрація сайту при обробці таких персональних даних, яка здійснюється виключно для цілей виконання цієї Угоди, зобов'язується приймати всі організаційні і технічні заходи для їх захисту від несанкціонованого доступу осіб, які не є Користувачами Сайту. Користувач висловлює своє розуміння того, що в результаті збою в роботі Сайту, хакерської та / або вірусної атаки, технічних несправностей і інших, не залежних від адміністрація сайту обставин, персональні дані Користувача можуть бути використані будь-якими третіми особами в порушення прав та інтересів Користувача.

У силу умов цієї Угоди Користувач безумовно погоджується:

з наданням своїх персональних даних необмеженому колу осіб за допомогою Сайту;

з обробкою персональних даних Власником з метою виконання умов цієї Угоди;

з поширенням персональних даних Користувача за допомогою Сайту щодо інших користувачів Сайту в Україні та за її межами;

з іншими діями Власника щодо таких даних у зв'язку з функціонуванням Сайту.

Власник не несе відповідальності за використання загальнодоступних персональних даних Користувача іншими особами.

Користувач зобов'язується не розміщувати на Сайті персональні дані інших осіб та / або Користувачів Сайту, а також не використовувати персональні дані будь-яких третіх осіб, що не відповідає вимогам чинного законодавства України.

Без шкоди для інших положень цієї Угоди Власник вправі без додаткової згоди Користувача передавати дані про Користувача: державним органам та органам місцевого самоврядування за їх мотивованим запитом, у тому числі органам дізнання та слідства; на підставі постанови суду; третіх осіб за їх мотивованим запитом у разі порушення або передбачуваного порушення прав та інтересів останніх; в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Після реєстрації Користувач має право самостійно створювати, використовувати і визначати зміст Акаунта Користувача і персональних сторінок Користувача. Користувач також отримує можливість доступу і розміщення інформації на персональних сторінках інших користувачів (за умови отримання відповідних прав доступу від таких користувачів).

Після реєстрації Акаунта Користувач має право здійснювати наповнення Акаунта, персональних сторінок (і / або Сайту) Контентом, додавати фотографії та інші матеріали відповідно до наданого Користувачеві функціоналом і користуватися іншими правами, наданими Власником, за умови дотримання умов цієї Угоди.

Користувач не має права завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:

містить погрози;

дискредитує, ображає, порочить честь, гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів або третіх осіб;

порушує права неповнолітніх осіб;

вводить в оману інших користувачів, у тому числі шляхом видачі себе за іншого Користувача;

є вульгарною або непристойною, містить порнографічні зображення, тексти або сцени сексуального характеру,

містить персональні дані або конфіденційну інформацію щодо інших користувачів без їх прямої згоди на таку публікацію;

містить нецензурну лексику;

містить сцени насильства або нелюдяного поводження з тваринами;

містить екстремістські матеріали;

містить посилання щодо шкідливого контенту, призначеного для пошкодження браузера або комп'ютера будь-якого іншої третьої особи;

містить комерційну і політичну рекламу, що розміщується поза спеціальних розділів Сайту. Розміщення комерційної інформації здійснюється у відповідних розділах Сайту;

не відповідає цілям створення Сайту та / або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті;

порушує права та інтереси фізичних та / або юридичних осіб або вимоги чинного законодавства України

сео ссилки.

Користувач зобов'язується перед розміщенням Контенту на Сайт самостійно оцінювати законність їх розміщення. У разі наявності у Користувача сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, у тому числі щодо розміщуваного Контенту, рекомендується утриматися від їх здійснення.

 

Авторські права на Контент

 

Під Контентом в цій Угоді розуміються об'єкти, розміщені на Сайті: елементи дизайну, тексти, графічні зображення, ілюстрації, фото і відео зображення, скрипти, програми, а також інші об'єкти та їх добірки, є об'єктами виняткових прав Власника, Користувачів Сайту і інших правовласників в частині завантаженої останніми інформації. Всі права на такі об'єкти захищені.

Крім випадків, передбачених умовами цієї Угоди, а також чинним законодавством України, Контент не може бути скопійований, перероблений, відтворений, розповсюджений, викачаний, переданий, проданий та іншим способом використаний цілком або у частково, без попереднього дозволу правовласника, крім випадків, коли правовласник явним чином виразив свою згоду на вільне використання Контенту будь-якою особою. Використання Контенту, якщо інше прямо не вказано відповідним правовласником, допускається за умови збереження всіх знаків / повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, а також посилання або іншої інформації на джерело Контенту.

Користувач, розміщуючи на Сайті Контент, що належить йому на законних підставах, надає Власнику, а також іншим Користувачам Сайту невиключні права на використання такого Контенту усіма можливими способами, передбаченими чинним законодавством України, без обмеження по терміну і території використання.

Користувач не має права публікувати на Сайті Контент інших сайтів та інші результати інтелектуальної діяльності, крім випадків опублікування власного Контенту, за відсутності явним чином вираженої згоди правовласника на такі дії.

Користувачам заборонено будь-яке використання Сайту або Контенту, без попереднього письмового дозволу правовласника, крім випадків, прямо обумовлених в цих Правилах.

Користувач несе особисту відповідальність за будь-який Контент, що публікується ним на Сайті, а також за можливе порушення прав власників інтелектуальних прав на такий Контент.

Власник має право, але не зобов'язана переглядати Сайт на наявність забороненого до публікації Контенту. Власник на свій розсуд має право видаляти будь-який Контент, який може порушувати умови цієї Угоди, права та інтереси третіх осіб, а також норми чинного законодавства України, з попереднім повідомленням Користувача або без такого.

Сайт може містити посилання на інші сайти, а також Контент, що належить третім особам і охороняється відповідно до норм чинного законодавства України. Зазначені посилання і Контент, а також факти їх розміщення на Сайті та використання Користувачами не перевіряються Власником на предмет відповідності їх тим чи іншим вимогам чинного законодавства України. Власник не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах, до яких Користувач отримує доступ через Сайт або через Контент третіх осіб.

Відповідальність за дії користувачів, пов'язані із створенням та розміщенням Контенту на Сайті, несуть Користувачі одноосібно. Порушення умов цієї Угоди та вимог чинного законодавства України може спричинити за собою цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність користувачів за такі порушення.

 

Права та обов'язки Власника

 

Власник:

здійснює поточне управління Сайтом, визначає його зовнішній вигляд і структуру, дозволяє або обмежує доступ користувачів до Сайту і здійснює інші дії, необхідні для нормального функціонування Сайту.

надає технічну можливість використання Користувачами Сайту і не бере участі у формуванні змісту персональних сторінок Користувачів, в тому числі в частині Контенту, не контролює і не несе відповідальності за дії / бездіяльності будь-яких осіб щодо використання Сайту та / або формування та використання змісту персональних сторінок Користувачів Сайту.

не здійснює попередню модерацію Контенту, що розміщується Користувачами на Сайті. У програмному забезпеченні Сайту і його інформаційній системі відсутні технічні рішення, що дозволяють здійснювати автоматичну цензуру і контроль дій користувачів з використання Сайту.

приймає необхідні і достатні заходи щодо запобігання і негайному припиненню неправомірного використання об'єктів прав на результати інтелектуальної власності третіх осіб.

в обов'язковому порядку вживає дії щодо захисту прав і законних інтересів третіх осіб, в тому числі в частині Контенту, розміщеного на Сайті. У зазначених випадках звернення зацікавлених осіб мають бути спрямовані на електронну адресу support@elpart.net або на поштову адресу, вказану вище.

має право в будь-який час вносити зміни до оформлення Сайту, його зміст, змінювати або доповнювати будь-які розділи та документи Сайту з попереднім повідомленням або без такого.

не несе відповідальності за порушення Користувачами умов цієї Угоди і залишає за собою право на власний розсуд, а також на вимогу інших користувачів або третіх осіб, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує умови цієї Угоди, а також в будь-який час припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або сервісів Сайту, блокувати Акаунт Користувача, розірвати цю Угоду і т.п., з попереднім повідомленням або без такого.

не несе відповідальності за можливі збої і перерви в роботі Сайту, а також втрату інформації та будь-який збиток, що може бути заподіяна Користувачеві та / або іншим третім особам, викликаний зазначеними обставинами.

не несе відповідальності за шкоду, заподіяну комп'ютеру і / або мобільному пристрою Користувача або іншої особи, у випадках, коли така шкода пов'язаний з використанням матеріалів Сайту та / або скачуванням інформації за посиланнями, розміщеними на Сайті.

 

Прикінцеві положення

 

Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України.

Ця Угода набирає чинності для Користувача з моменту його приєднання до Сайту і діє протягом усього строку користування Сайтом. У разі незгоди з умовами Угоди Користувач зобов'язаний припинити користування Сайтом і видалити Акаунт Користувача.

У разі виникнення будь-яких суперечок і розбіжностей, пов'язаних з цією Угодою, Власник і Користувач, а також будь-які інші особи зроблять всі зусилля для їх вирішення шляхом переговорів. У разі, якщо такі розбіжності не будуть врегульовані шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в судовому порядку, передбаченому чинним законодавством України, за місцем знаходження Власника.

 

Предприятия Украины. Компании Украины. Фирмы Украины

Пакети послуг

Бесплатный

Безкоштовно

Встановити

Годовой пакет

365 грн.

Встановити

Годовой Плюс

600 грн.

Встановити